Kan bli 1500 deltakere i Galoppen

-Vi er 99 prosent trygge på at det blir Sørlandsgaloppen de fire første dagene av juli, sier leder av Hovedkomiteen, Nils Gjelsten.

Kan bli 1500 deltakere i Galoppen

- Vi er 99 prosent trygge på at det blir Sørlandsgaloppen de fire første dagene i juli, sier leder av Hovedkomiteen, Nils Gjelsten.

Optimist er også arrangementsansvarlig i Norges Orienteringsforbund, Jan Arild Johnsen og håper at det blir tillatt med hele 1500 deltakere i tre puljer under Galoppen.

Men Galopp-sjefen medgir at det fortsatt er en usikker situasjon med hensyn til hvordan arrangementet skal gjennomføres. Derfor utarbeides det flere alternative planer.  Han viser til at interessen for Sørlandsgaloppen er stor, over 1300 har så langt meldt seg på. 

-Dersom myndighetene følger planen for gjenåpning av breddeidretten, er det realistisk å kunne arrangere tre løp samme dagen med 500 løpere i hver pulje, mener Jan Arild Johnsen. Samtidig som han understreker at smittesituasjonen vil være avgjørende for hva som blir mulig.  

 

 

Gode fagfolk 

-Vi som arrangør ønsker å arrangere for fleste mulig. Og vi håper selvsagt at vi ikke kommer i en situasjon der vi får smitteutbrudd under løpene. Men vi har svært gode fagfolk på smittevernsiden med oss som kan gi de beste rådene for et trygt arrangement, sier Nils Gjelsten som også var leder for HK forrige gang løpene ble arrangert i Kristiansands-regionen, nemlig i 2016. 

Og to av fagfolkene er nylig pensjonert smittevernoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr og nylig avtroppet kommuneoverlege i Lillesand, Erik Hodne. Begge er aktive o-løpere og tett på arrangementet. 

Gjelsten understreker at de fem arrangørklubbene selvsagt vil avvikle Sørlandsgaloppen innenfor de til enhver tid gjeldende koronaregler og restriksjoner gitt av nasjonale og lokale helsemyndigheter. 

 

Realistisk med 1.juni 

Hvilken betydning såkalte “vaksinepass” kan få for slike arrangementer, vet ikke O-forbundets arrangementsansvarlige. - Men de kan jo i beste fall åpne for flere fullvaksinerte løpere, tenker Jan Arild Johnsen, som forventer tydeligere signaler fra regjeringen i løpet av denne måneden. Han tror at 1. juni er en svært realistisk dato for en endelig avgjørelse om hva slags arrangement det blir.  

Gjelsten på sin side opplyser at det legges opp til færrest mulig løpere samtidig på samlingsplass, tildeling av “slot-tider”, oppdelt samlingsplass med faste plasser for klubber og at de som har kontakt med løperne er vaksinert personell. 

 

Mange tiltak 

Arrangøren har inngått avtale om leveranser av antibac og munnbind slik at det ikke skal være mangel på slikt de to dagene løpene arrangeres i Furulunden i Mandal og de to siste  dagene fra vakre Ravnedalen i Kristiansand.  

Av andre tiltak som arrangøren planlegger for er parkering på ulike plasser for å spre folket på vei til samlingsplass, unngå løperdrikke, ingen innsamling av kart og kanskje verken kiosksalg eller salg av utstyr under løpene.  

-Vi regner med å kunne gå ut med hva slags Sørlandsgaloppen det blir 1. juni. Dersom det blir restriksjoner på antall deltakere, vil vi finne løsning hvor påmeldte kan sjekke ut om de er blant de først påmeldte som blir med. Dette er en løsning som kan bli aktuell dersom ikke alle påmeldte får delta på grunn av restriksjoner på totalantallet, sier en optimistisk leder av Hovedkomiteen, som selvsagt håper at alle som ønsker å delta i Sørlandsgaloppen får mulighet til det.